Wat zijn veel voorkomende hindernissen voor mensen met een licht verstandelijke beperking op het internet?

Het internet is een essentieel instrument geworden voor communicatie en toegang tot informatie in de huidige maatschappij, maar voor mensen met licht verstandelijke beperkingen kan het ook een bron van frustratie en belemmeringen zijn. Hier zijn enkele van de belangrijkste struikelblokken waarmee mensen met licht verstandelijke beperkingen kunnen worden geconfronteerd bij het gebruik van het internet:

  • Complexe taal en instructies: Websites en online bronnen kunnen ingewikkelde taal en instructies gebruiken die moeilijk te begrijpen zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit kan het voor hen moeilijk maken om door websites te navigeren, formulieren in te vullen en toegang te krijgen tot informatie.
  • Moeite met het lezen en begrijpen van tekst: Mensen met licht verstandelijke beperkingen kunnen moeite hebben met het lezen en begrijpen van tekst, waardoor het voor hen moeilijk kan zijn om online content te openen en te begrijpen. Dit kan worden verergerd door kleine tekst, slecht contrast en drukke lay-outs.
  • Moeite met navigeren op websites: Mensen met licht verstandelijke beperkingen kunnen moeite hebben om de lay-out en navigatie van websites te begrijpen. Websites met onoverzichtelijke lay-outs, inconsistente navigatie, en slechte etikettering kan het moeilijk maken voor hen om te vinden wat ze zoeken.
  • Moeite met online formulieren en e-commerce: Het invullen van online formulieren en het navigeren door e-commerce websites kan een uitdaging zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Websites kunnen deze taken gemakkelijker maken door stapsgewijze instructies, duidelijke etikettering en eenvoudige formulieren te bieden. Niet alle websites bieden echter deze mogelijkheden.
  • Moeite met het gebruik van ondersteunende technologie: Mensen met licht verstandelijke beperkingen kunnen moeite hebben met het gebruik van ondersteunende technologie, zoals schermlezers, sneltoetsen en andere toegankelijkheidshulpmiddelen. Dit kan het voor hen moeilijk maken om door websites te navigeren en toegang te krijgen tot informatie.
  • Veiligheid en privacy: Personen met licht verstandelijke beperkingen kunnen kwetsbaarder zijn voor online oplichting, fraude en andere veiligheids- en privacy problemen. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van online veiligheids- en privacyrichtlijnen, waardoor het voor hen moeilijker wordt zichzelf te beschermen.

Deze struikelblokken kunnen het internet tot een moeilijke en frustrerende ervaring maken voor mensen met licht verstandelijke beperkingen. Maar door de unieke uitdagingen waarmee deze mensen te maken hebben te begrijpen en maatregelen te nemen om ze aan te pakken, kunnen we een inclusieve en toegankelijke online omgeving voor iedereen creëren. Dit betekent dat ontwikkelaars en ontwerpers van websites rekening moeten houden met toegankelijkheid en ondersteuning en training moeten bieden aan personen met licht verstandelijke beperkingen om veilig te kunnen internetten.

Wil jij deze struikelblokken zelf ervaren?

Doe de LVB Media Experience!

Doe de LVB Media Experience

Skip to content